Backstugan SJÖKULLEN bebodd till 1916

under NORRA EKEBERG

Siste boende: Smedsänkan Karolina Charlotta Johansdotter f 1839

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 212       Karta(klicka för att komma dit): H1 och T1

anm1. Enl TCS: "Sjökullen Backstuga. Siste boende smeden Karl August Rylander död 1907. Stugan revs 1916." Siste boende 1907 är fel, för enl HFL dog smeden visserligen 1907, men smedsänkan Karolina Charlotta Johansdotter dog 20/5 1916 på Sjökullen.

Valid XHTML 1.0 Strict