Torpet LUND bebott till 1860

under ENSHULT

Siste boende: Anders Johan Pehrsson f 1828 och hans hustru Eva Christina Emanuelsdotter f 1833, läs mer nedan i anm1

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 250       Karta(klicka för att komma dit): H1 och T1

anm1. Anders Johan Pehrsson f 11/10 1828 i Bergslund gift 1857 med Eva Christina Emanuelsdotter f 1833 i Ekeby och deras två barn flyttade in 1859 och flyttade till Haget Skurebo 1860

anm2. Torpskyltens placering är något osäker och har gjorts med ledning av en karta över Enshult från 1805 på lantmateriet.se, Historiska kartor, där torpet är med. Alla spår av torpet har förstörts av åkerbruk.

Valid XHTML 1.0 Strict