Livgrenadiertorpet BOARYDEN bebott till 1900

under BASTEBERG

Siste boende: Lifgrenadier Karl Johan Karlsson Blad f 1844 och hans hustru Augusta Johansdotter f 1845

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 248       Karta(klicka för att komma dit): H1 och T1

anm1. Lifgrenadiertorp N:o 148, Ombergs Kompani

anm2. Torpskyltens placering är något osäker, vid utsättningen sattes skylten i en gammal åker med planterad björk, inga lämningar av torpet syntes. Utsättningen skedde genom stegning från torpet med samma namn, i enlighet med Häradsekonomisk karta. Senare kontroll med GPS antyder att skylten kanske borde stå ett 20 tal meter åt VSV.

Valid XHTML 1.0 Strict